W sprawie:
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Data uchwały:
2021-10-28

Numer uchwały:
XXXVIII/398/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia