W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2021-10-28

Numer uchwały:
XXXVIII/391/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Od dnia 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego