w sprawie zmiany zarządzenia nr 289/2013 Burmistrza Słubic z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zastępczego Świadczenia Rzeczowego na rzecz Gminy Słubice