Termin zgromadzenia 07 października 2021 r., godz. 11.45-13.00

Miejsce zgromadzenia: teren zielony prawa oraz lewa strona ul. Obozowej 10 – 5 m od ronda ul. Kunowicka, ul. Obozowa