W sprawie:
zaliczenia drogi do dróg gminnych

Data uchwały:
2021-09-23

Numer uchwały:
XXXVII/385/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z mocą od 1 stycznia 2022 roku.