W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2021-09-23

Numer uchwały:
XXXVII/384/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia