W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanwej gminy Słubice

Data uchwały:
2021-09-23

Numer uchwały:
XXXVII/378/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia