Wykaz, o którym mowa w § 10 ust. 6 Uchwały Nr XLVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr IX/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr LIV/418/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XVI/134/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XIX/153/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Uchwałą Nr XX/165/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
Stan na dzień: 17 września 2021 r.

 

Lp. Imię Nazwisko Najem lokalu
1 Dorota Baranowska socjalny
2 Zuzanna Buchowiecka socjalny
3 Robert Fabiszewski socjalny
4 Rafał Fik socjalny
5 Agnieszka Grudowska socjalny
6 Julia Judasz socjalny
7 Izabela Kędzierska socjalny
8 Waldemar Kołodziejczak socjalny
9 Anna Krawczyńska socjalny
10 Joanna Przybyła socjalny
11 Jarosław Radkiewicz socjalny
12 Dariusz Sałanowski socjalny
13 Malwina Szydłak mieszkalny
14 Mirosław Wasilewski mieszkalny
15 Jadwiga Wolniaczyk mieszkalny
16 Marek Zaliszewski socjalny