Zamówienie dostępne jest na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/507861