w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków dotyczących przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi Gminy Słubice