w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony