Porządek XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 27 lipca 2021 r., godz. 14:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WO.0002.9.2021.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    zmiany uchwały budżetowej gminy Słubice na rok 2021 -DRUK nr 375,            

 

3.    Zamknięcie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.