W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Data uchwały:
2008-12-29

Numer uchwały:
XXX/282/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2008-12-29