W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Data uchwały:
2008-12-29

Numer uchwały:
XXX/277/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XVIII/145/2011