Zakład Administracji Mieniem Komunalnym

pl. Bohaterów 13
69 – 100 Słubice
NIP: 5981629331 
Regon: 080991103

Telefon: (95) 7584090
e-mail: sekretariat@zamk.pl
Strona podmiotowa BIP: http://zamkslubice.bip.gov.pl