W sprawie:
Uchwała nr XXXIV/353/2021 RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu

Data uchwały:
2021-06-24

Numer uchwały:
XXXIV/353/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia