W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2020 rok

Data uchwały:
2021-06-24

Numer uchwały:
XXXIV/345/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia