W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2020

Data uchwały:
2021-06-24

Numer uchwały:
XXXIV/344/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia