Oferta realizacji zadania publicznego pn. Polepszenie zdrowia", złożona przez Słubickie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet.