Oświadczenie majątkowe następującej osóby:

Magdalena Komejsza - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej