Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Kazimierz Góra - prezes zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach

Artur Smoleński - prezes zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Słubicach

Krzysztof  Murdza - prezes zarządu Słubickeigo Ośrdka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o. w Słubicach