Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Joanna Mroczkowska - dyrektor Żłobka Samorządowego "Bajka"

Jadwiga Grabowska - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1

Małgorzata Tomala-Kotek - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2

Kamila Łopusiewicz - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3

Dorota Kotuła - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 4

Arkadiusz Kokociński - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowicach

Teresa Wieczorek-Kudryk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Golicach

Aurelia Wolny -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Katarzyna Leśniak-Werwińska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Monika Bugielska -dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Monika Cichecki- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Mińska - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Jolanta Skręty - dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty

Krzysztof Radkiewicz - dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym

Przemysław Karg -dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury