w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 442/2021 z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat