W sprawie:
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Data uchwały:
2008-12-11

Numer uchwały:
XXIX/272/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XLII/410/09