W sprawie:
zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIII/342/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
W terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa L:ubuskiego