W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienie od ich przetargowego trybu zawarcia

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIII/341/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia