W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-wschodniej części kompleksu nr 2 Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIII/340/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia