W sprawie:
przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIII/339/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia