W sprawie:
zmiany uchwały nr XLII/327/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowalnych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami l

Data uchwały:
2021-05-27

Numer uchwały:
XXXIII/338/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
1 czerwca 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego