w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 1 roku