W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki, termin płatności oraz zasady ustalania i poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2008-12-11

Numer uchwały:
XXIX/270/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r