W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Data uchwały:
2008-12-11

Numer uchwały:
XXIX/269/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 01 stycznia 2009 r