w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z siedzibą w Słubicach