W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2008-12-11

Numer uchwały:
XXIX/268/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a stawki w niej określone obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r