W sprawie:
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r

Data uchwały:
2008-12-11

Numer uchwały:
XXIX/267/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia