w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz klasy czwartej sportowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice