zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy.