w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.