W sprawie:
zmiany uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położony

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXXII/336/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia