W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach za usługii komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiek

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXXII/327/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 maja 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego