W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXVI/265/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXXII/326/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego