w sprawie zmiany zarządzenia Nr 216/2016 Burmistrza Słubic z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Kopernika w Słubicach za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej