w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w pomieszczeniu niemieszkalnym, powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej, i ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości