w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029