W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Kościuszki

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXXI/323/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego