W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXXI/322/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia