w sprawie zasad zajmowania nieruchomości Gminy Słubice w związku z trwałym umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie lub na jego powierzchni