W sprawie:
zatwierdzenia wnioski Burmistrza Słubic do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie całości działania polegającego na objęc

Data uchwały:
2021-03-15

Numer uchwały:
XXX/309/2021

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia