w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym