w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa